Lettere Påskequiz

Hvor ble Jesus korsfestet?  
Hva red Jesus på da han ble hyllet med palmegrener i Jerusalem?
Hvem spiste det siste måltidet sammen med Jesus?
Hvem kuttet av øret til en av soldatene som kom for å fange Jesus?
Hva het kvinnen som så Jesus først, etter at han var oppstått fra graven?
Hvem forrådte Jesus?
Hvem fortalte kvinnene ved graven at Jesus var oppstått?  
Hva gjorde disiplene mens Jesus ba i Getsemane?  
Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem?
Hva brøt Jesus i biter da han spiste sammen med disiplene?