Intervjuer om barnemøter

Camilla spør noen personer om deres minner fra barnemøter, og hva barnemøter har betydd for dem.