Lina Sandells sanger

Du kan høre innspillinger av disse sangene på denne siden.

Bred dina vida vingar
Bred dina vida vingar, o, Jesus över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig! Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig mina synder och två mig i ditt blod! Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god! Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

Jeg kan ikke telle dem alle
Jeg kan ikke telle dem alle, De nådesbevis jeg har sett. Som morgenens dugg se dem falle Så stille, så fritt og så tett! Jeg kan ikke telle dem alle, De nådesbevis jeg har sett.

Lik stjernenes tindrende skare De har verken navn eller tall, Men stråler som disse så klare Selv dypt i den trangeste dal. Lik stjernenes tindrende skare De har verken navn eller tall.

Jeg kan ikke telle dem alle, Men, å, må jeg takke dess mer! Guds nådesbevis må jeg kalle De under jeg rundt om meg ser. Jeg kan ikke telle dem alle, Men, å, må jeg takke dess mer.

Er det sant at Jesus er min broder
Er det sant at Jesus er min broder og at himlens arv meg hører til? Å, så bort med alle tårefloder, bort med alt som enn meg engste vil!

Gud min broder, under over under! Å, hva større er vel sagt på jord! Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder, det er dog hans eget sanne ord.

Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, er dog saken alltid like sann. Ei i tvil jeg vil min fred forspille, for min Jesus aldri lyve kan.

Han har sagt: «Min Fader, eders Fader,» han har sagt: «Min Gud og eders Gud.» Mon seg større fryd vel tenke lader enn at også jeg fikk sådant bud.

Å, det broderskap, se det forjetter mer enn alt hva her man nevne kan. For ved Jesu side det meg setter, gir meg rett til samme arv som han.

Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har.

En stille stund med Jesus
En stille stund med Jesus, å, hvor den jevner alt! Så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt. Når jeg blir trett på veien av mangt som møter meg: En stille stund med Jesus, og alt forandrer seg.

En stille stund med Jesus når synden volder ve og vantro vil meg hindre på Ordet kun å se. En stille stund med Jesus og byrden løftes av, og faller fra min skulder i Kristi åpne grav.

En stille stund med Jesus og hjertets uro flyr. Og blikket vendes oppad fra jordens ståk og styr. Til livets arv der oppe som evig skal bestå. Når himlene og jorden i dommen skal forgå.

En stille stund med Jesus, å, hvilken fred den gir når hjerteløse dommer som salt i såret svir. Når misforstått og motløs jeg selv fra venner går; en stille stund med Jesus, den leger alle sår.

En stille stund med Jesus, den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve og lide for hans navn. Alt nå en salig forsmak på hvilen i hans favn.

Så gi meg, Gud, den nåde, at ofte jeg må få en stille stund med Jesus i hjemmets lune vrå! Mitt hjertes dype lengsel er denne ene blott: En evighet med Jesus, og alt, ja, alt er godt.

Ingen er så trygg for fare
Ingen er så trygg for fare som Guds lille barneskare, fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet.

Herren vokter selv på sine gjennom savn og sorg og pine. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer.

Ingen nød og ingen lykke skal ut av hans hånd dem rykke. Vennen over alle venner deres trang og lengsel kjenner.

Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller. Han oss føder og oss kleder, midt i stormen han oss gleder.

Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare! For hans vilje må dog alle fiender til jorden falle.

Hva han tar og hva han giver, samme Fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene: Barnets sanne vel å tjene.