Hør fra skoleungdomsuken

Her er et lydklipp på ca. 7 minutter fra skoleungdomsuken på Livoll 2015.

Vi får høre noen fortelle om hva de har vært med om under uken, og en del sanger.