Intervjuer om barnemøter

Camilla spør noen personer om deres minner fra barnemøter, og hva barnemøter har betydd for dem.

Glimt fra skoleungdomsuka 2017

 

Lina Sandells sanger

Du kan høre innspillinger av disse sangene på denne siden.

Bred dina vida vingar
Bred dina vida vingar, o, Jesus över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig! Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig mina synder och två mig i ditt blod! Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god! Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

Jeg kan ikke telle dem alle
Jeg kan ikke telle dem alle, De nådesbevis jeg har sett. Som morgenens dugg se dem falle Så stille, så fritt og så tett! Jeg kan ikke telle dem alle, De nådesbevis jeg har sett.

Lik stjernenes tindrende skare De har verken navn eller tall, Men stråler som disse så klare Selv dypt i den trangeste dal. Lik stjernenes tindrende skare De har verken navn eller tall.

Jeg kan ikke telle dem alle, Men, å, må jeg takke dess mer! Guds nådesbevis må jeg kalle De under jeg rundt om meg ser. Jeg kan ikke telle dem alle, Men, å, må jeg takke dess mer.

Er det sant at Jesus er min broder
Er det sant at Jesus er min broder og at himlens arv meg hører til? Å, så bort med alle tårefloder, bort med alt som enn meg engste vil!

Gud min broder, under over under! Å, hva større er vel sagt på jord! Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder, det er dog hans eget sanne ord.

Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, er dog saken alltid like sann. Ei i tvil jeg vil min fred forspille, for min Jesus aldri lyve kan.

Han har sagt: «Min Fader, eders Fader,» han har sagt: «Min Gud og eders Gud.» Mon seg større fryd vel tenke lader enn at også jeg fikk sådant bud.

Å, det broderskap, se det forjetter mer enn alt hva her man nevne kan. For ved Jesu side det meg setter, gir meg rett til samme arv som han.

Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har.

En stille stund med Jesus
En stille stund med Jesus, å, hvor den jevner alt! Så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt. Når jeg blir trett på veien av mangt som møter meg: En stille stund med Jesus, og alt forandrer seg.

En stille stund med Jesus når synden volder ve og vantro vil meg hindre på Ordet kun å se. En stille stund med Jesus og byrden løftes av, og faller fra min skulder i Kristi åpne grav.

En stille stund med Jesus og hjertets uro flyr. Og blikket vendes oppad fra jordens ståk og styr. Til livets arv der oppe som evig skal bestå. Når himlene og jorden i dommen skal forgå.

En stille stund med Jesus, å, hvilken fred den gir når hjerteløse dommer som salt i såret svir. Når misforstått og motløs jeg selv fra venner går; en stille stund med Jesus, den leger alle sår.

En stille stund med Jesus, den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve og lide for hans navn. Alt nå en salig forsmak på hvilen i hans favn.

Så gi meg, Gud, den nåde, at ofte jeg må få en stille stund med Jesus i hjemmets lune vrå! Mitt hjertes dype lengsel er denne ene blott: En evighet med Jesus, og alt, ja, alt er godt.

Ingen er så trygg for fare
Ingen er så trygg for fare som Guds lille barneskare, fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet.

Herren vokter selv på sine gjennom savn og sorg og pine. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer.

Ingen nød og ingen lykke skal ut av hans hånd dem rykke. Vennen over alle venner deres trang og lengsel kjenner.

Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller. Han oss føder og oss kleder, midt i stormen han oss gleder.

Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare! For hans vilje må dog alle fiender til jorden falle.

Hva han tar og hva han giver, samme Fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene: Barnets sanne vel å tjene.

Englesang i natten

Barna i Pilgrimsskolen sender en julehilsen til Barnebladet Høst sine lesere.

Barnemøte i Romania

Her kan du se en liten film fra barnemøte i Romania.

Hør fra skoleungdomsuken

Her er et lydklipp på ca. 7 minutter fra skoleungdomsuken på Livoll 2015.

Vi får høre noen fortelle om hva de har vært med om under uken, og en del sanger.

Video: Den fortapte sønnen

Bli med på barnemøte i Adea!

Barnemøte i Romania

Tekst: Camilla Eliasson

Enda en liten hilsen fra oss i Romania! Hver uke har vi barnemøter i landsbyene Sântoma og Adea. Vi synger og leker, leser i Bibelen og ber, og hver gang lærer vi oss noe nytt om Jesus. Her kan dere få bli med på et møte der Samuel fortalte oss en spennende historie fra Det Gamle Testamentet…

”Er det noen her som er åtte år?” spurte Samuel.
Det var flere stykker som rakte opp hendene og erklærte at de var åtte år gamle.
”I dag skal vi høre om en gutt som var nettopp åtte år,” fortsatte Samuel, ”og da skjedde det noe ganske merkverdig i livet hans! Gutten het Josia og ble konge da han var åtte år. Konge! Han regjerte i et land som het Israel. Alle menneskene i Israel kom til ham for å få gode råd og regler. Og Josia var bare åtte år!”

Les videre

Julegaver i juli!

Julegaver i juli

Gaveutdeling i Romania

Tekst: Camilla Eliasson

Hei!

Her kommer en liten hilsen til alle dere lesere av barnebladet.no! Jeg er for tiden i Romania og sitter her og skriver i tretti solrike varmegrader! Her i Romania har Menigheten Pilgrimsfolket en misjonsvirksomhet (se pilgrimsfolket.no for mer info) og det er derfor jeg er her. Vi forsøker å hjelpe fattige mennesker, og så har vi møter for å fortelle dem om Jesus, verdens Frelser.

Les videre

God Påske ønsker Barnebladet Høst!

God påske!Tekst: Karin Lindroos

God Påske!

Her kommer en liten hilsen fra Romania. Jeg arbeider her sammen med noen andre på misjonsfeltet.

Jeg skal prøve å skrive litt om påsken i Romania, for det er ganske annerledes her enn hjemme. Hjemme i Norge tenker veldig mange på påskeferie og fjell og ski og kvikklunsj og appelsiner og påskekrim i påsken. Noen tenker også på påskeegg med smågodt i, og kanskje noen bruker å ha påskeharer og gjemme påskeeggene, så man skal finne dem.

Les videre

Jesus forteller!

En bibelfortelling fritt fortalt fra Matteus 7.

Da Jesus gikk rundt sammen med disiplene sine fortalte han dem mange, spennende historier. Det var for at disiplene lettere skulle forstå budskapet hans. En dag hadde han undervist dem spesielt lenge og mye. «Hvis dere nå hører mitt ord og gjør etter dem, da blir dere som en av de mennene dere nå skal få høre om….» begynte Jesus, og disiplene spisset ørene. «Nå vil han nok fortelle oss en viktig historie,» tenkte de. Og det gjorde Jesus.

Les videre

Rapport fra skoleungdomsuken

«Vi är barnen  som Jesus älskar…»

Tekst: Lill Hafsahl

«Vi är barnen som Jesus älskar, vi är barnen som hör Guds rike till» runger det ut over møtessalen, og langt ut i skogen omkring  Tallåsstugan, der barn og voksne er samlet til skoleungdomsuke. Dette er en årlig fest for barna, der de får samles sammen med andre fra fjern og nær som tror på Jesus, og vil følge han i livet.

Lammeliten

Lammeliten og den 23. salmen

Hei alle sammen!

Her følger en liten rapport fra barnemøtene i Sântoma; den lille landsbyen vår helt vest i Romania (se www.pilgrimsfolket.no for mer info.) Hver fredag ettermiddag samles vi en liten gruppe for å synge, be og høre undervisning om Jesus, vår frelser. Dere har allerede sett en liten videofilm fra møtene, og her skal dere få lese en liten historie som barna der fikk høre og se bilder fra et lite bamseteater vi hadde…

Les videre

En film fra Romania

Barnemøte i RomaniaHer kan du se en liten film fra Romania. Først synger noen barn fra menigheten i Adea. De bor i Romania, men snakker mest ungarsk – derfor er sangen på ungarsk. Så ser vi også når Camilla Eliasson taler om at Guds ord er en lys for oss.
Til slutt er det også en sang som barna i menigheten i landsbyen Sântoma synger.

Du kan følge barnemøtene i Romania fram til jul på barnebladet.no

Klikk her for å laste ned filmen (37mb)

(Vi skal prøve å få til så at videoen streamer direkte fra hjemmesiden. Men til videre kan du laste ned den til din egen datamaskin.)

Små mennesker for store oppdrag – Del 3

Den sanne historien om Corrie ten Boom skrevet for barn

Del 3 – De triste og tilgivelsen

Kald og sulten, på hovne ben og helt alene snublet Corrie ten Boom ut fra den grusomme konsentrasjonsleiren. Hun tenkte på det siste Betsie hadde sagt til henne: ”Husk Corrie, både du og jeg blir frie!” Hun tenkte på at det var sant. Betsie hadde dødd og reist til Gud og der var hun fri, frisk og glad. Betsie hadde også sagt til henne at de skulle finne et hjem i Nederland der de kunne ta imot mennesker som hadde lidd i konsentrasjonsleirene. ”Et hjem, Corrie,” sa Betsie, ”et hjem for de nedbrutte… og et vitnesbyrd om Guds kjærlighet i dette mørke.”

Les videre

Ny sang fra barnemøtet!

Nå kan du høre sangen «Lys og lykte» som vi lærte på høstens første barnemøte. Klikk her for å høre sangen.

Lys og lykte!

En regnfull lørdag formiddag var vi samlet til høstens første barnemøte på Dal. Vi snakket om at nå var det høst og dagene blir kortere og mørkere. Iblandt på mørke kvelder kan det faktisk være vanskelig å se noe som helst! Det kan til og med være litt skummelt. Men hva kan vi gjøre for å se bedre? spurte vi oss. «Tenne lys!» sa noen. Det var en god idé. For så fort man tenner et lys så forsvinner mørket og så kan vi se klart igjen. Med en god lykt ute en mørk høstkveld kan man fint finne fram til hva det skal være.

Les videre

Nå begynner vi med barnemøter igjen!

Menigheten Pilgrimsfolket har igjen gleden av å invitere til barnemøter, etter sommerens opphold.

Vi hilser velkommen til alle barn som vil være med og synge, høre fortellinger fra Bibelen og delta i aktiviteter.

Tid: Hver lørdag 11.00

Sted: Menigheten Pilgrimsfolkets storfamilie, Trondheimsvn. 71b, Dal i Eidsvoll kommune

Mer informasjon: Ring 63 96 12 20 og spør etter Rachel.

Minnevers – August

Vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Fil 3:20

Jeg er norsk. Norge er fedrelandet mitt, og jeg er født og oppvokst på den norske landsbygda. Besteveninnen min er også norsk, men hun flyttet for mange år siden til London.

Les videre

Små mennesker for store oppdrag – Del 2

Den sanne historien om Corrie ten Boom skrevet for barn

Del 2 – Krigen og skjulestedet

I 1939 brøt det ut en ny krig i Europa. Den ble senere kalt Den 2. verdenskrigen fordi den påvirket hele verden. Det begynte i Tyskland. I fem år hadde de hatt en sterk leder der som het Adolf Hitler. Han hadde laget et politisk parti som ble større og større. Hitler og hans tilhengere ble kalt nazister.

Les videre

Små mennesker for store oppdrag – Del 1

Den sanne historien om Corrie ten Boom skrevet for barn

Del 1 – I klokkeverkstedet

Corrie ten Boom ble født i Amsterdam 15. april 1892. Amsterdam er hovedstaden i Nederland, et land som ligger litt lenger sør i Europa enn Norge. Det er et lite land som ligger helt ute i Nord-sjøen; faktisk har nederlenderne demmet opp en del av Nord-sjøen og fjernet sjøvannet, slik at mye av Nederland ligger under havoverflaten.

Les videre